Časopis za znanstvena i stručna pitanja

ISSN: 2490-2411

0

Naslovnica

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

Od svojih akademskih začetaka nastavnici i suradnici Univerziteta modernih znanosti – CKM, Mostar, objavljivali su svoje znanstvene i stručne radove u raznim časopisima. Došlo je vrijeme da se putem vlastitog časopisa predstavi potencijal Univerziteta, da osnovnu ideju vodilju Univerziteta – humani održivi razvoj – kontinuirano i organizirano predstavi čitateljima putem internih radova, kao i radova vanjskih suradnika i drugih koji pokažu interes i žele objaviti svoje radove, te da tako doprinese raznovrsnosti i kvaliteti akademskih, znanstvenih i stručnih tema.

Časopis će u elektronskoj formi izlaziti najmanje jednom godišnje na unaprijed odabranu tematiku. Prvi broj izlazi na dan Univerziteta, 22.04.2016., sa temom „Svjetska dinamika“. Sadrži šest radova nastavnika i suradnika Univerziteta.