Časopis za znanstvena i stručna pitanja

ISSN: 2490-2411

0

Publikacije

Autor/i: Naziv rada: Preuzimanje:
dr. sc. Emeritus Zoran Trputec
dr. sc. Nataša Šantić
Slaven Ljolje, mag.
PROLEGOMENA ZA HOR EKONOMIKU Puni tekst PDF
mr. sc. Džemal Hadžiosmanović dipl. el. ing PAMETNA MREŽA I RAZVOJ DECENTRALIZIRANIH SUSTAVA PROIZVODNJE I OPSKRBE ELEKTRIČNE ENERGIJE U FUNKCIJI ENERGETSKOG ZAOKRETA Puni tekst PDF
prof. dr. Murat Prašo
dr. sc. Amir Hrustić
DRUŠTVENI PROIZVOD Puni tekst PDF
Slaven Ljolje, mag. KOMPARACIJA VAIC ™ I MODIFICIRANOG MVAIC ™ MODELA ZA MJERENJE EFIKASNOSTI INTELEKTUALNOG KAPITALA Puni tekst PDF
dr. sc. Muhamed Smajić
dr. sc. Marsela Bošnjić
ODNOS MOĆI I PRAVA-SREDSTVA ZA MIRNO RJEŠENJE SPOROVA I(LI) SUKOBA Puni tekst PDF
dr. sc. Amir Hrustić
Boško Kutleša, mag.
UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE U PRIRODNIM ILI DRUGIM NESREĆAMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Puni tekst PDF
dr. sc. Amir Hrustić
Boško Kutleša, mag.
NORMATIVNO-PRAVNA PODLOGA ORGANIZIRANJU I FUNKCIONIRANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Puni tekst PDF
Edin Šehić mag.preh.tehn.
Sonja Krešić mag.oec.
ANTIOKSIDANTI U SPORTSKOJ PREHRANI Puni tekst PDF

C=KM2, Časopis za znanstvena i stručna pitanja, broj 3 možete preuzeti ovdje.
Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Reader kojeg možete preuzeti ovdje.